Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u partnerstvu s Gradom Đakovom organizira Konferenciju „Doprinos JLP(R)S demografskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema“ koja će se održati u utorak, 21. svibnja 2019. godine u 10 sati u dvorani biskupa Antuna Mandića (središnja biskupska i fakultetska knjižnica, Katolički bogoslovni fakultet) u Đakovu.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku planira u razdoblju 2019.-2020. u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave organizirati niz konferencija na temu demografske revitalizacije, aktualnih demografskih trendova kao i doprinosa JLS-a demografskoj revitalizaciji. S obzirom na to da je Slavonija zbog svog položaja pretrpjela veća ratna stradanja, od kojih se nije oporavila, što je utjecalo na slabiji demografski rast i razvoj, a u posljednje vrijeme aktualno je iseljavanje, posebno mladih iz Slavonije, konferencija o demografskoj revitalizaciji ciljano je planirana upravo za ovu regiju. Ovo je prva u nizu konferencija kojom se, između ostalog, želi i promovirati rad gradova i općina te primjeri provedbe demografskih mjera na lokalnoj razini.

Konferenciju će otvoriti zamjenik župana Osječko-baranjske županije Petar Lagator, gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić, pomoćnik ministrice u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak te izv.prof. i dekan KBF-a u Đakovu dr. sc. Vladimir Dugalić.