U zatvorenoj jahaonici Državne ergele Đakovo u nedjelju 11. studenog, s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se konjička predstava uz glazbu izuzetno atraktivnog sadržaja. Predstava u trajanju od 30 minuta zamišljena je kao glazbeno-prikazni program rada i obuke konja Državne ergele Đakovo. Prikazat će se rad jahača – kvadrila četiri jahača i rad dvaju jahača u paru (Pas De Deux), te program sa zapregama; zasebne točke s jednopregom, dvoprezima i četveropregom. Konji koji sudjeluju u programu lipicanske su pasmine i u vlasništvu Ergele.

Izvor: Državna ergela Đakovo