U zatvorenoj jahaonici Državne ergele Đakovo u petak, 01. ožujka 2019. godine, s početkom u 14:00 h, održat će se predstava izuzetno atraktivnog konjičkog programa. Predstava u trajanju od 30 minuta zamišljena je kao glazbeno-prikazni program rada i obuke konja Državne ergele Đakovo. Prikazat će se rad jahača – kvadrila s četiri jahača i rad dvaju jahača u paru („Pas De Deux“), te program sa zapregama – zasebne točke s jednopregom, dvoprezima i četveropregom. Konji koji sudjeluju u programu lipicanske su pasmine u vlasništvu ergele Đakovo.

Vaše upite o konjičkim predstavama ili rezervacije možete poslati na mail : turizam@ergela-djakovo.hr ili nas nazovite na broj 031/822-535.

Kontakt / Silvija Butković, ecc. – viši stručni referent za turizam i marketing.

 

Izvor: Državna ergela Đakovo