U zatvorenoj jahaonici Državne ergele Đakovo u mjesecu svibnju 2018. godine, održati će se nekoliko predstava izuzetno atraktivnog konjičkog programa. Predstave u trajanju od 30 minuta zamišljene su kao glazbeno-prikazni program rada i obuke konja Državne ergele Đakovo. Prikazat će se rad jahača – kvadrila sa četiri jahača i rad dvaju jahača u paru („Pas De Deux“), te program sa zapregama – zasebne točke sa jednopregom, dvoprezima i četveropregom. Konji koji sudjeluju u programu lipicanske su pasmine u vlasništvu ergele Đakovo.

Termini konjičkih predstava uz glazbu su:

  1. svibnja 2018., nedjelja – 14:00 sati
  2. svibnja 2018., subota – 16:00 sati
  3. svibnja 2018., ponedjeljak – 9:00 sati
  4. svibnja 2018., ponedjeljak – 11:00 sati
  5. svibnja 2018., utorak – 15:00 sati

Vaše upite o konjičkim predstavama ili rezervacije na: [email protected] ili 031/822-535

kontakt / Silvija Butković, ecc. – viši stručni referent za turizam i marketing

Prijavnica za edukaciju