Nakon 16 godina korisnicima Gradske nastavno-športske dvorane osiguran je pristup toploj vodi tijekom cijele godine što je do sada bilo moguće jedino tijekom sezone grijanja. Radi poboljšanja uvjeta korištenja te smanjenja tekućih troškova Gradske nastavno-športske dvorane neophodno je bilo osigurati stalan pristup toploj vodi, grijanju i hlađenju. Naime, prestankom sezone grijanja u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor” dvorana je gubila opskrbu toplom sanitarnom vodom jer nije imala vlastiti izvor toplinske energije. Rješenje je bilo ugradnja solarnih kolektora za toplu vodu koji su ovih dana pušteni u rad. Njihovom ugradnjom plan je dugoročno smanjiti tekuće troškove održavanja dvorane, ali i poboljšati uvjete rada za brojne gradske športske klubove i ostale korisnike. Sljedeća planirana investicija u dvorani je zamjena zastarjelih reflektora daleko isplativijim i učinkovitijim LED rasvjetnim tijelima.

Izvor: Grad Đakovo