Danas je krenula podjela 20. broja Đakovačkog lista.

Novi broj danas će biti podijeljen u centru grada, Dračicama, Budrovcima i Đurđancima. Podjela se nastavlja sutra. Podsjećamo da sve dosad objavljene brojeve možete vidjeti i „prelistati“ na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Izvor: Grad Đakovo