Izviješćem Mandatne komisije i prisegom vijećnika Marina Hrastovića započela je današnja 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova koja je održana u velikoj dvorani đakovačkog Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Uslijedio je potom aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavili više pitanja.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Đakova Danko Kočiš postavio je pitanje hoće li i kada, s obzirom na krizu, Grad povećati koeficijente zaposlenim u Gradu i gradskim tvrtkama, ustanovama? Odgovorio je zamjenik gradonačelnika Antun Galić rekavši kako u Gradskoj upravi prate globalna događanja i krizu, ponajprije onu koju je izazvao koronavirus, a potom i događanja u Ukrajini. Rekao je da su rađene korekcije plaća, te da se išlo ka povećanju. Neki od službenika u Gradskoj upravi, konstatirao je, imaju primanja čiji je iznos vrlo blizu novom iznosu minimalca.

Tihomir Mihalj, također potpredsjednik GV-a, zanimao se za problem KUD-a Širokopoljac koji je u javnost iznijela njegova predsjednica Slađana Lončarević, odnosno da nisu dobili sredstva za organizaciju manifestacije. Pitao je i stoji li informacija da su odobrena sredstva za gradnju vrtića u naselju Sjever

Zamjenik Galić je odgovorio da ide izgradnja novog Dječjeg vrtića u naselju Sjever i dogradnja vrtića Vila. Kazao je i kako razumije nezadovoljstvo roditelja čija djeca nisu dobila mjesto u gradskom vrtiću, te naglasio kako se veliki napori ulažu u proširenje kapaciteta što se u kontinuitetu i čini. Napomenuo je da je građevinska dozvola ishođena i za Dječji vrtić Kuševac.

Govoreći o KUD-u Širokopoljac, istaknuo je da gradonačelnik ne daje novac nikom, kako je predsjednica apostrofirala, nego postoje programi kako se financiraju udruge. Pojasnio je kako se financiranje provodi po zakonima i pravilniku. Službenici, rekao je, rade profesionalno. Za KUD Širokopoljac je istaknuo da je to društvo s tradicijom. Kazao je i kako se redovito odazivao sastancima vezanim uz rad tog društva, nudeći članovima, roditeljima mlađih članova, da se sami dođu uvjeriti o načinu kako se dodjeljuju sredstva.

Vijećnik Marko Berberović osvrnuo se na Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji koji, kako je rekao, nalaže svakom poslodavcu koji ima više od 20 zaposlenika, zapošljavanje osobe s invaliditetom. Pitao je plaća li Grad kaznu ako ne zapošljava takve osobe. Odgovorio je zamjenik gradonačelnika Antun Galić rekavši da u Gradskoj upravi rade osobe s određenim stupnjem invaliditeta, no plaća li Grad kaznu, provjerit će do iduće sjednice GV-a. Podsjetio je i da su osobe s invaliditetom zapošljavaju u programima javnih radova, programu Zaželi… Vijećnica Ljiljana Pološki Jurjević predložila je da se grobnica Mirka Hrvata stavi na popis grobnica zaslužnih Đakovčana i da se o njoj brine Univerzal, dok se vijećnica Ivana Francem osvrnula se na izgradnju stanova iz Programa poticane stanogradnje u Đakovu. Pitala je koliko je građana ispunilo anketu, konstatirajući da je bio slab odziv. Zamjenik gradonačelnika Antun Galić je odgovorio da je anketa prvi puta došla u jeku Đakovačkih vezova, te je tada ispunjeno 50-ak anketnih listića. U dogovoru s Agencijom, odlučeno je provesti još jedan krug ankete. U ovom krugu broj iz prve je već premašen, a javljaju se i građani koji nisu s područja Grada Đakova.  

Usvojen je potom i Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova održane prije mjesec dana, a zatim i prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone

„Industrijska zona Đakovo“. Naime, kako je pojašnjeno, u Odluci o osnivanju Poduzetničke zone „Industrijska zona Đakovo“, u tablicama su bile iskazane katastarske čestice s površinama, ali su iz obuhvata zone ispuštene čestice na kojima se nalaze pristupne ceste i dio željezničke pruge. Budući da je poduzetnička zona definirana kao infrastrukturno opremljeno područje definirano prostornim planovima, namijenjeno obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti te mora činiti jedinstvenu cjelinu, potrebno je uvrstiti i dijelove katastarskih čestica na kojima se nalaze ceste i dio željezničke pruge. Usvojen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje financijskog instrumenta osiguranja plaćanja u korist RH. Riječ je o tome je da Univerzal d.o.o. u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom koji se vodi kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dužan dostaviti financijsko jamstvo. Gradsko vijeće potom je usvojilo i Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2021.-2023. godine. Naime, jedinice lokalne samouprave su u obvezi izraditi Programe potpora ukoliko žele dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore). Svrha i cilj ovih Izmjena i dopuna Programa je stvaranje uvjeta za nastanak povoljnog poduzetničkog okruženja koje je poticajno za cjelokupni gospodarski i društveni razvoj grada Đakova. Nadalje je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Đakova. Usvojen je prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, te Rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana. Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo