Lokalna akcijska grupa ”Strossmayer” obuhvaća područje osam jedinica lokalne samouprave i to grad Đakovo i općine: Drenje, Levanjsku Varoš, Satnicu Đakovačku, Semeljce, Strizivojnu, Trnavu i Viškovce. Područje LAG-a prostire se u dijelu Osječko-baranjske županije na 740,42 km² što predstavlja 1,31 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske. Prema službenom popisu stanovništva 2011. godine na području LAG-a ”Strossmayer” živi oko 44.155 stanovnika.

LAG Strossmayer nalazi se u jugozapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, smješten na središnjem prostoru Istočne Hrvatske i pri tome, većim dijelom, pripada prigorskom dijelu ovog prostora sa područjima općina Drenje, Levanjska Varoš, Trnava i većim dijelom grada Đakova. U zapadnom dijelu, LAG Strossmayer čini prigorje Krndije i Dilj gore, a prema istoku se razvija područjem Đakovačkog ravnjaka. Južna granica LAG-a Strossmayer je granica između Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije. Na području LAG-a Strossmayer značajna su područja prirodnih staništa, bogate biljne i životinjske populacije, a značajan dio područja LAG-a je obuhvaćen određenim kategorijama zaštite područja NATURA 2000.

Raspisan prvi LAG natječaj

Vizija LAG-a Strossmayer temelji se na oživljavanju njegovog ruralnog područja uravnoteženim razvojem poljoprivrede i turizma, kao prihvatljivog prostora za ostvarivanje životnih ciljeva mladih generacija, poticanja međugeneracijske solidarnosti i unapređenja kvalitete življenja svih stanovnika LAG –a ”Strossmayer”.

Temeljni strateški ciljevi LAG-a doprinose povećanju konkurentnosti poljoprivrede poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenih na načelima održivog razvoja te teže jačanju prepoznatljivosti područja LAG-a razvojem nepoljoprivrednih djelatnosti, razvojem potporne infrastrukture, te suradnjom i partnerstvom. Dugoročni ciljevi LAG-a su jačanje razvoja ljudskih resursa provedbama programa obrazovanja, zapošljavanja i razvoj organizacija civilnog društva, poticanje programa valorizacija kulturne i prirodne baštine, poticanje razvoja poljoprivrede, suradnju i stvaranje partnerstva, unapređenje kvalitete turističkih sadržaja poboljšanjem uvjeta za boravak turista i provođenjem programa za podizanje kvalitete turističkih i ugostiteljskih usluga, razvoja novih turističkih proizvoda i povećanje raznovrsnosti smještajne ponude, jačanje socijalne svijesti o potrebama pomoći najsiromašnijima i najugroženijima uz poticanje razvoja programa socijalnog poduzetništva.

Putem Mjere 19 ”LEADER-CLLD” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020 LAG ”Strossmayer” ostvario je potporu u iznosu od 7.014.193,20 kuna. Sredstva ostvarena ovom potporom namijenjena su za provedbu tri podmjere. Za Podmjeru 19.2. ”Provedba operacije unutar CLLD strategije” na raspolaganju je iznos od 5.344.147,20 kuna namijenjen za projekte ostalim korisnicima na području LAG-a, kako za JLS tako i za ostale prihvatljive prijavitelje, a sve sukladno odabranim mjerama iz Lokalne razvojne strategije. Iznos od 267.207,36 kuna namijenjen je provedbi podmjere 19.3. ”Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”. Podmjerom 19.4. ”Tekući troškovi i animacija” u iznosu od 1.402.838,64 kuna financira se tekući rad LAG-a.

U skladu s odobrenim sredstvima tijekom 2018. godine LAG ”Strossmayer” raspisao je prvi LAG natječaj ”Potpora razvoju malim poljoprivrednim gospodarstvima”. Za ovaj natječaj LAG ”Strossmayer” planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 446.712,00 kuna.

LAG ”Strossmayer” osim redovne provedbe mjere 19 ”LEADER-CLLD” sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz drugih EU fondova, kako kao partner tako i kao prijavitelj u prijavljenim projektima: Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku – ”Društveni kutak 60+”, ESF – Program zapošljavanja žena Zaželi – ”Korisno za zajednicu”, ESF – Program podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – ”Osposobljavanjem do konkurentnosti”, ESF – Širenje mreže socijalnih usluga Faza I. – ”Socijalne usluge na dohvat ruke”, ESF – Lokalno parnerstvo za zapošljavanje OBŽ – ,,Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET II“, Ministarstvo kulture – LAG ,,Karašica“ – ”Kulturno prije svega”.

Domaći proizvodi u školskoj prehrani

Osim projektih aktivnosti LAG ”Strossmayer” je aktivan u animaciji članova LAG-a i ostalih stanovnika područja LAG-a te pružanju podrške multisektorskim korisnicima sa svog područja. Godišnje se održi preko sto raznih sastanaka i savjetovanja i nastoji pridonijeti informiranju lokalnih dionika, pomoći multisektorskim korisnicima s ovoga područja te time pridonijeti ciljevima LAG-a i razvoju LAG područja.

LAG ”Strossmayer” se uključuje i u niz inicijativa i suradnji. Tako kroz suradnju sa Osječko-baranjskom županijom vezanom uz projekt osiguravanja školske prehrane za djecu na području Osječko-baranjske županije, LAG ”Strossmayer” je dao doprinos povezivanju lokalnih poljoprivrednih proizvođača sa školama kako bi se za potrebe školskih obroka koristile zdrave i lokalne namirnice.

LAG ”Strossmayer” trenutno ima pet zaposlenih osoba, voditeljicu ureda, dvije stručne suradnice te dvije osobe zaposlene putem ostvarene potpore apliciranjem na Europski socijalni fond (ESF).

Više o LAG-u ”Strossmayer” možete pronaći ovdje.