Na održanom online sastanku s predstavnicima LAG-ova na kojem je sudjelovao i LAG ,,STROSSMAYER” predstavljena je Konferencija o budućnosti Europe kao i načini na koje se svi zainteresirani mogu uključiti. Sastanci su bili i prilika za povezivanje i razmjenu ideja o tome kako možemo doprinijeti što većoj informiranosti organizacija i sudionika o mogućnostima uključivanja u Konferenciju.

Konferencija o budućnosti Europe – pišite svoju budućnost:

Svatko može pristupiti višejezičnoj digitalnoj platformi na kojoj se mogu dijeliti ideje, pronaći događanja u blizini ili organizirati vlastita događanja. Zahvaljujući platformi donositelji odluka u EU institucijama će biti upoznati s raspravama održanima diljem Unije putem LINKA.

Izvor: LAG Strossmayer

Foto design: Moje Đakovo

Foto: Freepik