Folklorni odbor Đakovačkih vezova, ispred organizatora manifestacije Đakovački vezovi, Grada Đakova i Turističke zajednice grada Đakova, poziva Vas i Vaše učenike da i ove godine, srednje škole po prvi put, sudjelujete u literarnom natječaju povodom Malih vezova. Cilj inicijative je uključiti u vezovska događanja što veći broj djece s područja Grada Đakova i Đakovštine.

Teme ovogodišnjeg natječaja jesu:

1. Za osnovnu školu (razredna i predmetna nastava): IGRA KOLO ŠOKAČKO

2. Za srednju školu: U VRTLOGU ŠOKAČKOGA KOLA – NEKAD I SAD.

Obrazloženje tema: U prosincu 2018. godine šokačko je kolo Rješenjem Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturne baštine dobilo status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske.

KOLO podrazumijeva sve plesove na kružnici ili u tzv. otvorenom kolu i karakteristika je tradicijske kulture Slavonije, Baranje i Srijema, ali i šireg Hrvatskog područja. Šokačko kolo pak posebna je sastavnica slavonskoga identiteta jer se i danas, kao i u prošlosti, pojavljuje u najvažnijim životnim i javnim društvenim događajima (poput svadbi, javnih proslava itd.). Šokačko kolo ima ulogu svojevrsnog društvenog foruma, jer pjesmama koje prate ples sudionici tematiziraju različite društvene pojave, životne situacije, humoristične scene itd. Osim toga, u kolu se javno mogla prezentirati vještina plesa pojedinaca, a u njemu ni danas nema dobnog niti spolnog ograničenja. Šokačko kolo je, dakle, izravna poveznica naše suvremenosti s vlastitom baštinom koja neometano živi u našim lokalnim zajednicama, razvija se i prenosi na buduće naraštaje.

Pozivamo Vas da se uključite u ovogodišnji natječaj literarnim radovima u kojima će djeca i mladi opisati važnost tradicije i nama, koji živimo na ovom području, najdražeg tradicionalnog plesa – šokačkog kola.

Natječaj je otvoren do 14. lipnja 2019. godine, a prijaviti se mogu pojedinačni radovi učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Đakova i Đakovštine.

Natječaj će biti proveden u trima kategorijama:

 • razredna nastava
 • predmetna nastava
 • srednja škola.


Propozicije su natječaja sljedeće:

 • Svaka škola samostalno organizira sudjelovanje učenika u natječaju.
 • Na uratku je potrebno naznačiti naziv škole, ime i prezime mentora, kontakt broj mentora, e-adresu mentora, ime i prezime učenika te razred.
 • Svaki učenik može sudjelovati s jednim literarnim radom.
 • Radovi mogu biti pisani na standardnome hrvatskom jeziku i/ili dijalektu.
 • Učenici se mogu izražavati pjesničkim i proznim tekstovima. Prozni tekstovi ne smiju biti duži od 3 kartice teksta (Word Document, TimesNew Roman, font 12, prored 1,5) i ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani.
 • Radove u digitalnom obliku potrebno je dostaviti na adresu e-pošte: [email protected], najkasnije do 14. lipnja 2019. godine.
 • Odluku o najuspješnijim radovima donosi stručno povjerenstvo u sastavu: Krasanka Kakaš, prof. hrvatskoga jezika, Ivana Bilać, prof. hrvatskoga jezika, Maja Nikačević, dipl. uč., Marija Gačić, mag. ethnol.
 • Prijavitelji se obvezuju autorska prava prikazivanja ustupiti bez naknade.
 • Dodjela priznanja i nagrada učenicima te njihovim mentorima bit će održana na svečanoj priredbi o kojoj ćete biti pravodobno obaviješteni.

Odrednice za prosudbu:

‒ vješta uporaba jezika u skladu s temom rada i dobi učenika

‒ originalnost u odabiru teme i forme

‒ izbjegavanje stereotipa na razini izraza

‒ istraživanje vlastitog doživljaja, svakodnevice i suvremenosti.

Za sva dodatna pitanja vezana za literarni natječaj možete se javiti na e-poštu: [email protected] ili telefona: 091/979-33-31.

Literarni natječaj Malih vezova 2019. – Natječaj za najbolje literarne radove djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi – PREUZMI DOKUMENT

Izvor: Turistička zajednica grada Đakova