Gradsko vijeće Grada Đakova održalo je jučer, 31. siječnja, svoju petu sjednicu. Na dnevnom redu ukupno se našlo 11 točaka počevši od aktualnog sata do izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Đakova te naknadno uvrštene točke koja se odnosi na treću izmjenu Odluke o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo.

            Tijekom aktualnog sata vijećnici su postavili više pitanja na koje su odgovarali gradonačelnik Marin Mandarić i njegov zamjenik Antun Galić. Vijećnik Mario Plavčić upozorio je na sve veći broj djece vrtićke dobi oboljele od bolesti Covid-19. Pitao je ima li Grad model kojim bi se roditeljima smanjio trošak plaćanja dječjeg vrtića. Gradonačelnik Mandarić odgovorio je da je zadnjih tjedana u stalnoj komunikaciji s roditeljima i ravnateljicom Dječjeg vrtića Đakovo te da će se roditeljima izaći u susret. Ravnateljica Vrtića Ambra Kordić rekla je kako je sve manje djece u vrtiću zbog širenja bolesti Covid-19 što donosi velike teškoće u organizaciji rada. – Velik smo kolektiv, primarni program pohađa 360 djece, a velik dio troškova su fiksni troškovi, rekla je Kordić. Ova točka našla se zasebno na dnevnom redu sjednice. Vijećnica Tina Blažević pitala je ima li istine u priči da se udrugama, osobito socijalnim uvjetuje da svoje projekte provode u suradnji s PC-om? Gradonačelnik Mandarić odgovorio je da Grad Đakovo ima program kojim su propisani svi kriteriji. Vijećnika Marka Berberovića zanimalo je kad će Široko Polje dobiti kanalizaciju, na što mu je odgovoreno da će to biti u okviru projekta Aglomeracije Punitovci. Vijećnica Ivana Francem ponovila je pitanje s prošle sjednice o budućoj namjeni Kuće Reichsmann te zatražila pismeni odgovor. Potpredsjednik GV-a Danko Kočiš upozorio je na problem stanara zgrade bivšeg Grozda. Odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika Antun Galić rekavši kako je u stalnoj komunikaciji s većinom stanara zadnjih mjeseci, pa i godina. Pojasnio je kako je riječ o objektu u vlasništvu RH. Stanari, rekao je, nisu pravovremeno upisali stanarsko pravo što je Zakon omogućavao. Svi oni, rekao je zamjenik Galić, upućeni su na pravnu adresu. Vijećnica Ivona Duvnjak upozorila je na stanje u prometu u Hebrangovoj ulici, na Trgu N.Š Zrinskog i drugim ulicama gdje se nalaze škole i gdje se kreću djeca. Gradonačelnik je odgovorio kako Grad radi puno za sigurnost djece, te apelirao na ono najvažnije, kulturu vozača. Predsjednik GV-a Pavo Cindrić osvrnuo se na Uredbu o uslužnim područjima kojom se pojedini vodovodi spajaju te pitao što je s Đakovačkim vodovodom d.o.o. Gradonačelnik Mandarić potvrdio je da Đakovački vodovod ostaje na karti vodoopskrbnih tvrtki RH. On, istaknuo je, ostaje tvrtka preuzimatelj, a pripajaju mu se našički i đurđenovački vodovod. Potpredsjednik GV-a Tihomir Mihalj upozorio je da su se na novoizgrađenoj stazi u Ulici A. Starčevića pojavile pukotine. Postavio je pitanje vezano uz završetak izgradnje kružnog toka na križanju prema Satnici Đakovačkoj. Gradonačelnik je odgovorio kako je izvođač radova dobio produžetak radova do travnja, no da se nada da će radovi biti privedeni kraju prije.

Usvojen je zapisnik 4. sjednica GV-a  te polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine. Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đakova. Naime, na temelju Zakona o gospodarenju otpadom, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge. Ona mora biti donesena u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, a davatelj usluge je dužan cjenik donijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Usvojen je i prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, te prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada. Potonja se odnosi na odredbu Zakona o gospodarenju otpadom kojom je utvrđena obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada, a koja sadrži mjere za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada.

            Nadalje je Gradsko vijeće usvojilo prijedlog Odluke o stipendiranju učenika umjetničkih srednjih škola. Među ostalim, navedeno je kako pravo na stipendiju imaju učenici umjetničkih srednjih škola koji su redovito upisani u školsku godinu ili uz umjetničku pohađaju još jednu redovitu srednju školu, državljani su RH te imaju prebivalište na području Grada Đakova. Pravo ne mogu ostvariti oni učenici koji su ostvarili drugu stipendiju ili neku drugu potporu za školovanje po nekoj drugoj osnovi za istu školsku godinu. Usvojen je i prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Đakova. Predsjednik je Robert Francem, a članovi Zdravko Drenjančević, Marija Gačić, Ivan Kunštić i Igor Loinjak. Predsjednik i članovi Kulturnog vijeća imenuju se na mandat od četiri godine. Gradsko vijeće donijelo je i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana. Umjesto doc. dr. sc. Grge Grbešića imenovan je dr. sc. Antun Japundžić.

            Vijećnici su usvojili i treću izmjenu Odluke o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Đakovo. Prihvaćen je prijedlog da se svoj djeci koja nisu pohađala Dječji vrtić Đakovo zbog izolacije ili samoizolacije najmanje sedam dana osigura popust od 30 posto na cijenu vrtića.

            Od ukupno 16 pravovremenih, važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Đakova izabrano je njih devet. 

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo