Proračun Grada Đakova za 2021. godinu planiran u iznosu većem od 160 milijuna kuna logičan je slijed politika vođenih u Gradu Đakovu u zadnje tri godine – poručio je to danas s konferencije za medije održane u Kući Reichsmann gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić. Odgovorio je tako i na prozivke pojedinih aktera na lokalnoj političkoj sceni koji su, kako je rekao, ili potpuno krivo razumjeli proračun, ili ga namjerno krivo prikazuju i na taj način pokušavaju obmanuti javnost. Kao i prethodnih godina u proračunu je izraženo ulaganje u podizanje komunalnog standarda, ulaganje u mlade, u školstvo, demografske mjere. U Proračunu Grada Đakova za 2021. godinu prvi put je uveden program demografske revitalizacije i pomoći mladim obiteljima za što je izdvojeno gotovo četiri milijuna kuna. On sadrži neke već ranije uvedene mjere, ali i one koje će od 2021. godine po prvi put bit uvedene poput sufinanciranja komunalnog doprinosa pri izgradnji prve nekretnine za mlade obitelji.

Nastavlja se visoka razina izdvajanja i ulaganja u civilni sektor, odnosno u udruge, od sportskih do svih ostalih udruga koje djeluju na području Grada Đakova i koje svojim radom oplemenjuju društveni život na ovom području. Govori li se pak o radu gradskih ustanova i ustanova u kulturi, gradonačelnik je ocijenio kako je vidljiv nastavak visokog sufinanciranja od strane Grada što nije spriječila ni pandemija koronavirusa. Rekao je kako je nažalost 2020. godina obilježena koronom i puno kulturnih manifestacija na koje su građani navikli nije održano, u prvom redu su to Đakovački vezovi. Ipak, gradonačelnik je zaključio kako je održano puno više manjih priredbi koje su uspješno organizirane u skladu s epidemiološkim mjerama.

Gradonačelnik se osvrnuo i na prozivke pojedinih aktera na gradskoj političkoj sceni da je proračun nerealan, prenapuhan i izborni. Podsjetio je kako je detaljno na prošloj sjednici Gradskog vijeća pojasnio način na koji su došli do plana proračuna u iznosu većem od 160 milijuna kuna. Prozivke da su to „magla projekti“, „izmišljeni projekti“ i „bez financiranja sredstvima iz Europske unije“, gradonačelnik je demantirao pozamašnom dokumentacijom složenom na stolovima u prostoru Kuće Resichmann. Od ukupnog iznosa proračuna koji iznosi nešto više od 160 milijuna kuna, 50 milijuna kuna predviđeno je na način sufinanciranja od strane Europske unije ili sredstvima iz državnog proračuna. Svi projekti dani su na uvid novinarima koji su danas nazočili konferenciji za medije.

Oko 30 milijuna kuna, rekao je gradonačelnik Mandarić, planirano je iz sredstava EU, a oko 20 milijuna kuna iz državnog proračuna. Brojni su projekti, dodao je, u visokoj fazi spremnosti sa ishođenim građevinskim dozvolama, izrađenim izvedbenim projektima koji samo čekaju otvaranje javnih poziva da bi se Grad mogao prijaviti i realizirati ih. Na sjednici Gradskog vijeća, podsjetio je, jasno je rekao da izvršenje tih 50 milijuna kuna koji su i razlog rasta proračuna, ovisi isključivo o dinamici raspisivanja natječaja iz fondova EU. Budu li se natječaji raspisivali kako Grad očekuje, svi projekti će biti prijavljeni i može se očekivati realizacija. Ne bude li 2021. godina donijela otvaranje svih javnih poziva, neće biti ni realizacije. Proračuna, rekao je gradonačelnik, tako funkcionira. Za razliku od nekadašnjeg načina funkcioniranja Grada kad se dokumentacija brže-bolje sklepala kad bi se najavilo otvaranje javnog poziva, danas Grad Đakovo ima projekte u ladicama. To je snaga Proračuna Grada Đakova za 2021. godinu, ali i uspješnog rada u zadnje tri godine gdje se neumorno radilo na izradi projektnih dokumentacija. Dodao je kako smatra da još više treba prionuti ulaganju u projektnu dokumentaciju jer će se samo tako u idućem financijskom razdoblju moći iskoristiti što više od značajnih iznosa eura koji će bit na raspolaganu RH.

Gradonačelnik se osvrnuo i na temu troškova, odnosno rashoda za zaposlene. Rekao je da od 20 milijuna kuna koliko je u proračunu predviđeno za trošak plaća nisu svi novci iz vlastitih prihoda Grada Đakova. Neki od sredstava ostvaruju se iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika, odnosno gradskih ustanova, neki su iz sredstava EU, a neki su iz proračuna RH. Točno je da su od 2017. godine do 2021. godine ukupni rashodi za zaposlene iznosili skoro devet, a sada 20 milijuna kuna. Gradonačelnik je pojasnio da se 2017. godine kad je preuzeo odgovornost za Grad u proračunu nisu vidjela sredstva za rashode za zaposlene koja dolaze iz vlastitih sredstava gradskih proračunskih korisnika. To je ispravljeno i usklađeno sa zakonom. Što se tiče službenika u Gradskoj upravi i dužnosnika, razina troškova je ostala gotovo jednaka. Gradonačelnik je rekao kako u Gradu Đakovu nije bilo prekomjernog zapošljavanja. Broj zaposlenih gotovo je jednak kao 2017. godine. Zapošljavanja je, kako je pojasnio, bilo u gradskim ustanovama. Rekao je da je jasno ako želimo povećavati kapacitete vrtića, netko ondje mora i raditi. Za primjer je naveo Dječji vrtić Đakovo koji je od 2016. godine do 2019. godine sa 42 došao na 59 zaposlenih. To nije nikakva tajna, poručio je gradonačelnik. Gradske ustanove od 2016 godine sa 62 zaposlena došla na 86 zaposlenika. Gradonačelnik je rekao i kako odgovorno tvrdi da nitko nikad nikog nije pitao je li član neke stranke kada je bila riječ o zapošljavanju unazad tri godine.

Gradonačelnik je spomenuo neke od većih projekata i u kojoj su fazi:

 • IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU SJEVER

Vrijednost projekta 13,8 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 8 milijuna kuna

 • 1 milijun kuna opći prihodi i primitci
 • 6 milijuna kuna EU sredstava
 • 1 milijun kuna državni proračun

Ishođena građevinska dozvola, izrađen izvedbeni projekt

 • IZGADNJA DRUŠTVENOG DOMA I DJEČJEG VRTIĆA U KUŠEVCU

Vrijednost projekta 15.000.000 kuna

Proračun 2021.g. 6,3 milijuna kuna

 • 300 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 5 milijuna kuna EU sredstava
 • 1 milijun kuna državni proračun

Ishođena građevinska dozvola, u tijeku izrada izvedbenog projekta

 • IZGRADNJA REGIONALNOG DRUŠTVENO-TENISKOG CENTRA

Vrijednost projekta 18,8 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 6,3 milijuna kuna

 • 100 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 3 milijuna kuna EU sredstava
 • 1 milijun kuna državni proračun

Ishođena građevinska dozvola, izrađen izvedbeni projekt

 • ENERGETSKA OBNOVA 3 NOGOMETNA STADIONA (BUDROVCI, PIŠKOREVCI, KUŠEVAC)

Vrijednost projekta 3,37 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 1,15 milijuna kuna

 • 600 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 550 tisuća kuna EU sredstava

Izrađena projektna dokumentacija, projekt prijavljen na javni poziv za financiranje FZOEU

 • IZGRADNJA SORTIRNICE

Vrijednost projekta 14,5 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 1,25 milijuna kuna

 • 75 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 425 tisuća kuna EU sredstava

Ishođena građevinska dozvola, projekt prijavljen na javni poziv za financiranje FZOEU

 • IZGRADNJA KOMPOSTANE

Vrijednost projekta 10,5 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 1,15 milijuna kuna

 • 300 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 850 tisuća kuna EU sredstava
 • 100 tisuća kuna iz državnog proračuna

Ishođena građevinska dozvola

 • IZGRADNJA NOVE PLOHE ZA ODLAGANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA DEPONIJI VITIKA

Vrijednost projekta 8 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 3 milijuna kuna

 • 500 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 2,5 milijuna kuna državni proračun

Izrađena projektno-tehnička dokumentacija

 • UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKOG

PODRUČJA BAJER

Vrijednost projekta 50 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 5,1 milijuna kuna

 • 100 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 4,2 milijuna kuna EU sredstava
 • 800 tisuća kuna državni proračun

Izrađena prostorno-programska studija s idejnim rješenjem, u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih pitanja

 • IZGRADNJA PODUZETNIČKOG INKUBATORA

Vrijednost projekta 20 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 6,5 milijuna kuna

 • 500 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 5 milijuna kuna EU sredstava
 • 1 milijun kuna državni proračun

Izrađeno idejno rješenje, u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih pitanja

 • IZGRADNJA CESTE U INDUSTRIJSKOJ ZONI

Vrijednost projekta 5 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 4,2 milijuna kuna

 • 500 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 3 milijuna kuna EU sredstava
 • 700 tisuća kuna državni proračun

Izrađeno idejno rješenje, u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih pitanja

 • IZGADNJA DRUŠTVENOG DOMA I DJEČJEG VRTIĆA U SELCIMA ĐAKOVAČKIM

Vrijednost projekta 15 milijuna kuna

Proračun 2021.g. 1 milijuna kuna

 • 200 tisuća kuna opći prihodi i primitci
 • 500 tisuća kuna EU sredstava
 • 300 tisuća kuna državni proračun

Izrađeno idejno rješenje, u tijeku izrada ostale dokumentacije

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost