Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prošlog mjeseca natječaj za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Ovo je treći put da se otvara natječaj čiji je cilj podrška poslovanju mladim poljoprivrednicima. U prvom natječaju sredstva je dobilo 271 mladih poljoprivrednika, a u drugom natječaju njih 366.

 

Nova kategorija

Najbitnija novost ovog natječaja u usporedbi sa prehodna dva jest što je uvedena nova kategorija poljoprivrednika koji se mogu prijaviti na natječaj. Radi se o mladim poljoprivrednicima kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost. Razlika je u visini potpore koju mogu ostvariti mladi, pa tako oni koji se bave isključivo poljoprivredom i dalje mogu dobiti 372 tisuće kuna potpore, a oni kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost 148.000 kuna. Osim toga, razlika u iznosu potpore povlači i razliku u obvezama. Oni koji će se prijaviti za korištenje više potpore moraju ostati obveznici socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate dok oni kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje nemaju tu obvezu.

Nositelji iz obje kategorije moraju imati prijavljeno prebivalište na području RH u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i 5 godina nakon isplate zadnje rate te ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju biti mladi poljoprivrednici (18-40 godina starosti) koji imaju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/ odgovorna osoba u:

 • obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore

Ekonomska veličina gospodarstva mora biti između 8.000 eura i 49.999 eura, a korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 24 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Na ovom mjestu potrebno je istaknuti i da se uvjet „do 40 godina starosti“ smatra do navršenih 41. godine života.

Kod trgovačkih društava bitno da je mladi poljoprivrednik upisan/a kao odgovorna osoba u trenutku podnošenja Zahtjeva dok kod OPG-ova mladi poljoprivrednici u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mogu, ali ne moraju biti registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora. Ukoliko korisnik u trenutku podnošenja prijave nije registriran kao nositelj, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između njega i trenutnog nositelja poljoprivrednog gospodarstva. Međutim, ukoliko korisnik nije upisan kao nositelj u trenutku podnošenja prijave neće ostvariti 10 bodova u procesu ocjenjivanja projektnog prijedloga.

Također, korisnik ne mora ispunjavati zahtjeve u pogledu stručnog znanja i sposobnosti. U tom slučaju neće dobiti bodove po tom kriteriju, a troškove edukacije mora iskazati u poslovnom planu i realizirati u roku od 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli potpore.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja;
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU;
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU;
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Kriteriji odabira:

Osim gore navedenih kriterija vezanih za činjenicu je li korisnik upisan kao nositelj te vezano za stručna znanja i vještine, bodovi se dodjeljuju po ekonomskom kriteriju, kriteriju lokacije ulaganja, sektorskom kriteriju te horizontalnim kriterijima.

Za ekonomsku veličinu od 8.000-49.000 eura dobiva se 19 bodova, od 15.000-24.999 eura dobiva se 21 bod, od 25.000-34.999 eura 23 boda te od 35.000-49.999 eura 25 bodova. 20 bodova dobiva se ukoliko se aktivnosti odnose na prioritetne sektore voće, povrće i stočarstvo.

Od 4 do 20 bodova dobiva se ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provode aktivnosti iz poslovnog plana, a dodatnih pet bodova ukoliko je to područje sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.

Dodatnih od 6 do ukupno 24 boda ostvaruje se ukoliko se aktivnosti iz poslovnog plana odnose na ekološku poljoprivredu, sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i agro-okolišne mjere.

Izvor: Agroklub