Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić danas je s tvrtkom LED Elektronika d.o.o. iz Ivanić Grada nakon provedene javne nabave potpisao ugovor o izvođenju radova na modernizaciji javne rasvjete ugradnjom led lampi na cijelom području grada (osim rasvjetnih tijela koja su na visilicama gdje je u planu projektiranje nove javne rasvjete na stupovima) i prigradskog naselja Selci Đakovački. Vrijednost radova je 1,6 milijuna kuna s PDV-om, a rok za dovršetak radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Ulaganja u novu rasvjetu isplatit će se uštedom električne energije kroz dvije godine.

Izvor: Grad Đakovo