Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu 1. ožujka 2023. javne natječaje za prijam u kadetsku službu na:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva – do 70 kandidata/kinja
  • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 40 kandidata/kinja

SVEUČILIŠTE U SPLITU

  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo – do 20 kandidata/kinja

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  • Preddiplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot – do 20 kandidata/kinja
  • Preddiplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa – do 6 kandidata/kinja

Rok za podnošenje prijava za Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti za preddiplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot je 31. ožujka 2023. godine, a za preddiplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa je 12. svibnja 2023. godine. Rok za podnošenje prijava za Sveučilište u Zagrebu, preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja i Sveučilište u Splitu integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo je 12. svibnja 2023. godineKandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b. Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

  • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela,
  • presliku osobne iskaznice,
  • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

U slučaju prijave na više vojnih studijskih programa, kandidat/kinja šalje samo jednu prijavu u kojoj mora jasno navesti za koje se sve vojne studijske programe natječe. Uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati za prijam u kadetsku službu navedeni su u svakom pojedinom natječaju:

Od akademske godine 2023./2024. pokreće se novi smjer – vojna kontrola zračnog prometa, nositelj programa je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom obrane, a završetkom preddiplomskog studija stječe se zvanje – sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) aeronautike i završetkom diplomskog studija zvanje -magistar/magistra inženjer/ inženjerka aeronautike – vojna kontrola zračnog prometa. Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu Postani student (https://www.postani-student.hr) u roku propisanom u natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak. U odabirnom postupku kandidati moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata za odabrani studijski program na portalu Postani student. Rang lista za pojedine studijske programe sastavlja se na temelju bodova ostvarenih na ispitima državne mature i postignutog uspjeha u srednjoj školi. Upise na sveučilišni studij kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu odnosno Sveučilište u Splitu, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i vojnih studija (vojni.unizg.hr, unist.hr), odnosno referade Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. Nakon upisa na preddiplomski studij, a prije početka prvog semestra, kandidati kadeti imaju obvezu završiti temeljnu vojnu obuku na selekcijskom kampu. Informacije u vezi s natječajima nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, a dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem (01/3784-812 i 01/3784-814), referadi Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (01/3786-666, 021/354-927), referadi Fakulteta prometnih znanosti (01/238-0202) te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane. Više informacija o otvorenim natječajima, vojnim sveučilišnim studijskim programima, studiju Aeronautike – smjer vojni pilot i vojna kontrola zračnog prometa možete pronaći na poveznici.

Izvor|Foto: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske