Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom na to da se nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama odnosi na pitanja od interesa za građane.

Gradsko vijeće Grada Đakova dužno je općim aktom propisati način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Zakonom o zaštiti životinja (NN broj 102/17.) propisano je da se divlja životinja pronađena izvan prirodnog staništa smješta u sklonište koje osigurava njezino vraćanje u prirodno stanište te se kućnim ljubimcima moraju osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima kao i kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.

Javnost se poziva na podnošenje prijedloga i mišljenja od 8. ožujka 2019. – 7. travnja 2019. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: ivana.curic@djakovo.hr ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

 

Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13. i 85/15.) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

 

Izvor: Grad Đakovo