Dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2018.-2020. godine i Nacrt izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine upućeni su na javno savjetovanje i objavljeni na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Dopune Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đakova za razdoblje 2018.- 2020. godine donose se na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15.), kojem su davatelji državne potpore središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne regionalne samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Sredstva za državne potpore davatelji osiguravaju u svom proračunu. Svrha i cilj ovoga Programa je razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, potaknuti osnivanje novih i jačanje postojećih poljoprivrednih gospodarstava, poticanje konkurentnosti poljoprivrede, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske. Za provedbu ovog Programa u 2019. godini planirana su financijska sredstva u Proračunu Grada Đakova za 2019. i u projekcijama za 2020. godinu bit će planirana za svaku pojedinu godinu sukladno Programu. Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. donosi se jer su jedinice lokalne samouprave u obvezi izraditi Programe potpora ako žele dodjeljivati de minimis potpore. Svrha i cilj ovih Izmjena i dopuna Programa je stvaranje uvjeta za nastanak povoljnog poduzetničkog okruženja koje je poticajno za cjelokupni gospodarski i društveni razvoj Grada Đakova. Javna savjetovanja traju od 15. ožujka do 7. travnja ove godine.

 

Izvor: Grad Đakovo