Nakon što je Grad Đakovo Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, uputio zahtjev za dopuštenje uklanjanja vrsta divljači vrana gačac, vrana siva i golub divlji pećinar na području Grada Đakova, dobiveno je odobrenje te se krenulo s aktivnostima.

Uzimajući u obzir aktivnost divljači koja šteti sigurnosti i zdravlju ljudi te povećanje njihovog brojnog stanja, tražilo se dopuštenje uklanjanja prethodno navedenih vrsta divljači na području Grada Đakova u razdoblju lovostaja i istekom istoga, uz naznaku da se zahtijeva dopuštenje za izvršavanje radnji odstrjelom, odnosno lovom, korištenjem oružja koje nije lovačko na način da se dopusti lov korištenjem posebno navedenog zračnog oružja uz primjenu metode sokolarenja, te ostale prihvatljive načine. Rok za izvođenje svih aktivnosti je bio do 31. ožujka ove godine.

Treba spomenuti da je Ministarstvo poljoprivrede, da bi izdalo Rješenje Gradu Đakovu moralo zatražiti mišljenje Ministarstva gospodarstva koje je zaduženo za ekološki dio i očuvanje prirode. U obrazloženju je navedeno da su oni to i dobili. Nakon što je Rješenje stiglo u Grad Đakovo, kako je i gore navedeno, krenulo se u postupak na način da je zatražena suglasnost Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije jer oni upravljaju Strossmayerovim perivojem koji je zaštićeno prirodno dobro.

Grad je obavio i postupak jednostavne javne nabave gdje je angažirana Lovno sokolarski udruga „Sv. Bavon“, jer su jedino oni bili opremljeni svim onim što je trebalo za ovu vrstu aktivnosti. S njima je dogovoren lov, a nakon provedbe te aktivnosti obilazak sokolom kroz park, da ih se što više rastjera. Nakon svih provedenih aktivnosti, u petak 31. ožujka je Dobrovoljno vatrogasno društvu Đakovo uz pomoću ljestava uklanjalo gnijezda.

Naime, na području Strossmayerovog perivoja, koji ujedno predstavlja zaštićeni spomenik parkovne arhitekture, sukladno procjeni brojnog stanja sitne divljači, prije provođenja navedenih aktivnosti bio je trajno nastanjen veći broj kljunova vrste divljači vrana gačac, procijenjeno na brojnost ukupno 500 pojedinačnih kljunova i vrana siva, procijenjeno na brojnost ukupno 300 pojedinačnih kljunova, koji su ugrožavali zdravlje i sigurnost građana, a istodobno pridonosili i narušavanju flore perivoja, djelujući nauštrb cjelokupnog krajolika te prirodnog i urbanog okruženja.

Također, na području Trga Josipa Jurja Strossmayera koji se prostire na području kulturno-povijesne cjeline proglašene zaštićenim kulturnim dobrom što obuhvaća Katedralu sv. Petra, Biskupski dvor i Bogoslovno sjemenište, sukladno procjeni brojnog stanja sitne divljači trajno je bio nastanjen veći broj kljunova vrste divljači golub divlji pećinar, procijenjeno na brojnost ukupno 450 pojedinačnih kljunova, koji su također ugrožavali zdravlje građana.

Ističe se činjenica da površine Grada Đakova u pravom biološkom smislu ne predstavljaju površine pogodne za obitavanje ovih vrsta divljači te se naglašava da je prije provođenja ovih prijeko potrebnih aktivnosti bilo utvrđeno višestruko povećanje socijalnog kapaciteta divljači u odnosu na količine koje se preporučuju Programom za zaštitu divljači Grada Đakova, pri čemu se za vrstu divljači vrana gačac preporučuje 20 kljunova, za vranu sivu 20 kljunova i za goluba divljeg pećinara 50 kljunova. Ovaj broj vrsta divljači bit će prihvaćen od strane građana i neće pričinjavati ozbiljne znatne štete na imovini niti biti ugroza zdravlju i sigurnosti.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
foto: Grad Đakovo