Minutom šutnje za žrtve potres započela je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova održana u utorak 29. prosinca. Na prijedlog gradonačelnika Marina Mandarića i predsjednika Gradskog vijeća Pave Cindrića odmah na početku sjednice usvojen je Zaključak o dodjeli pomoći potresom pogođenih područja u iznosu od 200 tisuća kuna. Tijekom aktualnog sata postavljeno je više vijećničkih pitanja, nakon čega je usvojen zapisnik sa 24. sjednice GV-a. Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici usvojili Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đakova za 2020. -2026. godinu koja se donosi na sedam godina. Njome se određuju ciljevi i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Đakova, uzimajući u obzir njegove gospodarske i razvojne interese. Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. Ovom izmjenom Odluke Grad Đakovo želio je jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa za petu zonu koja iznosi 1,00 kn/m3 proširiti i na gospodarstvenike koji nisu do sada bili obuhvaćeni kako bi im smanjio obračun komunalnog doprinosa i samim time pomogao poslovanju. Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đakova, te prijedlog Odluke o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đakova na dimnjačarskom području II. Grada Đakova (Đakovo – istok, Budrovci, Đurđanci). Usvojen je i Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Đakova te prijedlog Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost