Židovska općina Osijek jučer je na Židovskom groblju u Đakovu upriličila komemoraciju žrtvama Holokausta iz sabirnog logora u Đakovu. Predstavnici četiriju židovski općina iz Osijeka, Sarajeva, Zagreba i Beograda zajedno sa zamjenikom Grada Đakova Robertom Francemom položili su vijence kod spomen-obilježja nakon čega je služen vjerski obred. Prisutne je na početku komemoracije pozdravio predsjednik Židovske općine Osijek Željko Beissman. Prigodni govor održao je i zamjenik gradonačelnika Robert Francem. Istaknuo je da je Holokaust trajno oštetio zajednicu Židova na našem području, a posljedice se osjete i danas. Zamjenik Francem nadalje je naglasio da mladim generacijama valja ponavljati činjenice kako se povijest ne bi ponovila. Citirao je riječi Hannah Arendt rekavši da mehanizam banalnosti zla i atomizacije društva prijete i danas. Sabirni logor za Židove u Đakovu djelovao je od 1941. do 1942. godine, a u njega su deportirani većinom Židovi iz Bosne. Riječ je o oko 2.000 žena, djece i staraca. U njemu je umrlo oko 550 logoraša, a brojnima je Đakovo bilo tek privremena postaja do Jasenovca, Auschwitza i drugdje. Logoraše koji su skončali u đakovačkom logoru tadašnji grobar Stjepan Kolb pokapao je na Židovskom groblju u Đakovu uz označavanje njihovih imena, godine i mjesta rođenja. Židovsko groblje u Đakovu time je postalo jedinstveno u svijetu.

Izvor: Grad Đakovo