Nacrt Odluke o komunalnom redu upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova. Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanje komunalnog reda predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnom redu. Odredbom članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisan je sadržaj Odluke o komunalnom redu.

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o komunalnom redu, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom na to da se nacrt Odluke o komunalnom redu odnosi na pitanja od interesa za građane. Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 21. kolovoza do 20. rujna 2019. godine.

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte [email protected] ili putem pošte na adresu Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo. Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o savjetovanju s javnošću.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Izvor: Grad Đakovo