Nacrt Odluke o korištenju površina javne namjene upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova. Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanje komunalnog reda predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu. Odredbom članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisan je sadržaj odluke o komunalnom redu kao i mogućnost da se isti može propisati s više odluka. Ovaj prijedlog Odluke usko je povezan s Odlukom o komunalnom redu budući da je njome definiran pojam površina javne namjene, zemljišta i nekretnina u vlasništvu Grada Đakova.

Odredbom članka 36. Odluke o komunalnom redu propisano je da se predmeti, oprema i uređaji smiju postavljati isključivo na temelju Odluke o korištenju površina javne namjene. Odlukom o korištenju površina javne namjene propisani su uvjeti i način korištenja, davanja u zakup i privremenog korištenja površina javne namjene, zemljišta, nekretnina i pokretnina u vlasništvu Grada Đakova za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja, zone u Gradu te visina zakupnine odnosno naknade za privremeno korištenje. Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 21. kolovoza do 20. rujna 2019. godine. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte [email protected] ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

Prijedlog Odluke o korištenju površina javne namjene.

Izvor: Grad Đakovo