Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Prijedlogom ove Odluke uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Đakova, utvrđuju objekti i rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, dimnjačarska područja te nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova.

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova odnosi na pitanja od interesa za građane. Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je do 20. rujna 2019. godine.

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: [email protected] ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

Dokumenti: Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova