Nacrt plana djelovanja civilne zaštite Grada Đakova upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova. Zakonom o sustavu civilne zaštite propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite. Plan djelovanja civilne zaštite planski je dokument koji se sastoji od općeg i posebnog dijela. Odnosi se na upozoravanje, pripravnost i mobilizaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite te druga pitanja vezana uz funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte: [email protected] ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo. Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je do 31. listopada 2019. godine.

Nacrt plana djelovanja civilne zaštite Grada Đakova

Izvor: Grad Đakovo