Nacrt Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova. Naime, člankom 17. stavkom 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne (područne) regionalne samouprave ima obvezu do 30. studenog tekuće godine donijeti plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za sljedeću godinu. Planom djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda definiraju se mjere i postupci koji imaju za cilj žurno ublažiti ili potpuno ukloniti posljedice eventualnih prirodnih nepogoda na području Grada Đakova. Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 30. rujna 2019. godine.

Nacrt Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2020.g .

Izvor: Grad Đakovo