Nacrt Strategije razvoja pametnog Grada Ðakova upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Grad Đakovo prepoznao je potrebu za izradom strategije koja bi omogućila razvoj pametnog grada i primjenu tehnologije za boljitak svih građana. Krajem 2019. raspisan je javni natječaj za izradu Strategije razvoja pametnog Grada Đakova na kojem je najbolje uvjete ponudila zajednica ponuditelja koju čine InfoDom d.o.o. i InfoCumulus d.o.o.

Ciljevi koje ova strategija želi ostvariti su:

  1. Stvaranje digitalnog ekosustava grada za sve njegove korisnike
  2. Korištenje digitalnih tehnologija za sveobuhvatni razvoj gospodarstva
  3. Korištenje pametnih rješenja za održivi razvoj i očuvanje okoliša
  4. Korištenje pametnih rješenja za razvoj Đakova kao „grada po mjeri čovjeka”

Ovi ciljevi su u strategiji razrađeni kroz 11 prioriteta, 22 mjere i 44 indikativne aktivnosti, sve s ciljem kako bi se osigurali preduvjeti za stvaranje Pametnog Grada Đakova. Naglasak je stavljen na stvaranje digitalnog ekosustava grada, upravo stoga što je Đakovo tek na početnoj razini implementacije koncepta pametnog grada.

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s nacrtom Strategije razvoja pametnog Grada Đakova, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom na to da se nacrt Strategije razvoja pametnog Grada Đakova odnosi na pitanja od interesa za građane.

Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 15. listopada do 15. studenoga 2020 godine. Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:

[email protected] ili putem pošte na adresu: Grad Đakovo, Ured gradonačelnika, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

CJELOKUPNI NACRT STRATEGIJE MOŽETE VIDJETI OVDJE:

Nacrt Strategije razvoja pametnog Grada Ðakova

Grad Đakovo: službeno izvješće za javnost