Nadbiskupijska glazbena škola u listopadu započinje novi dvogodišnji ciklus. Želeći animirati što više polaznika, predstojnik Škole maestro Ivan Andrić uputio je dopis svim župnim uredima Nadbiskupije, u kojemu moli župnike da svoju župnu zajednicu, a posebno župne glazbene suradnike, upoznaju s Glazbenom školom i mogućnostima upisa, da sa župnim vijećima razgovaraju o potrebi novih glazbenih suradnika u župi i njihovu angažmanu.

Biskupijska glazbena škola djeluje od jeseni 2004. i pruža potrebno poznavanje liturgike i glazbe glazbenim animatorima u liturgiji, kao i onima koji se u budućnosti namjeravaju posvetiti ovoj službi. – Predviđenim dvogodišnjim obrazovnim programom zainteresiranima pomažemo da steknu ili unaprijede temelje glazbenog jezika, da odgoje i oblikuju sposobnost slušanja i kritičkog vrednovanja glazbe, da razviju smisao za melodiju, ritam i harmoniju te da uznapreduju ili počnu svirati instrument, kaže maestro Andrić, dodajući da se nastavni program sastoji od 30 školskih dana s ukupnom satnicom od 150 školskih sati.

Nastava se odvija kroz petnaest subotnjih susreta po pedagoškoj godini na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, s tim da jedan susret obuhvaća četiri zajednička školska sata liturgike, pjevanja i dirigiranja, liturgijskoga glazbenog repertorija i solfeggioa, te pojedinačni sat sviranja klavijatura. Za sve su polaznike škole obavezni i biskupijski seminari za crkvene glazbenike organizirani za vrijeme njihovog školovanja. – Školarina je za svaku godinu 600 kuna. Budući da je riječ o formaciji za volontersku službu u župnoj zajednici, župnik može na teret župne blagajne isplaćivati troškove za župljane koje župa pošalje na obrazovanje u Nabiskupijskoj glazbenoj školi, zaključuje Andrić.

Danijel Geošić, foto: TU