Objavljeni natječaji za imenovanje direktora/ice PODUZETNIČKOG CENTRA ĐAKOVO d.o.o. i CITO ĐAKOVO d.o.o.

grad_djakovo
Raspisuje se javni natječaj za imenovanje Uprave-direktor/ice  PODUZETNIČKOG CENTRA ĐAKOVO d.o.o. za razvoj i poticanje poduzetništva.
Natječaj pogledajte ovdje: natječaj Poduzetnički centar
Raspisuje se javni natječaj za imenovanje Uprave-direktor/ice  CITO d.o.o. za usluge.
Natječaj pogledajte ovdje:natječaj CITO
Autor: G.Đ.