Za natječaj tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije, gdje je svrha povećanje učinkovitog korištenja energije raspoloživost sredstava iznosi 100.000.000,00 kuna!

Uvećanje intenziteta potpore

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
– ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
– ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
– ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

Korisnici koji se mogu prijaviti na natječaj su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

  • Mjera: M4
  • Podmjera: 04.1
  • Tip operacije: 4.1.3
  • Datum objave: 2.12.2019.
  • Datum prijave: 2.1.2020.
  • Kraj prijave: 30.6.2020.
  • Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 HRK
  • Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost
  • Područje: Ulaganje u obnovljive izvore energije
  • Sufinanciranje: do 50 % (do 90%). Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Dokumentacija: