N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2020./2021.

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

  • Polaznici se u matičnu školu u Đakovu mogu upisati na jedan od sljedećih instrumenata: gitaru, klavir, tamburu i violinu.
  • Polaznici se u područni odjel u Semeljcima mogu upisati na: tamburu.
  • Polaznici se u područni odjel u Strizivojni mogu upisati na: tamburu.
  • Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT

Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata. Prijemni ispiti održat će se 23. i 24. lipnja 2020. godine od 18 do 20 sati u prostoru Glazbene škole, Kralja Tomislava 17, Đakovo (zgrada razredne nastave). Svaki kandidat dobiti će unaprijed svoj termin. Prijemni ispiti u područnim odjelima održat će se u školama u Semeljcima i Strizivojni. O terminu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

REZULTATI

Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni u prvoj polovici srpnja 2020. godine na web stranici škole.

UPISI

Upisi u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja bit će nakon objave rezultata. Na upis ponijeti kopiju domovnice i rodnog lista te OIB učenika i OIB roditelja/skrbnika.

Participacija i cijena obrazovanja za roditelja/skrbnika učenika Osnovne glazbene škole pri OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo iznosi:

  • 120,00 kn mjesečno (ukupno 10 mjeseci),
  • 60,00 kn mjesečno za drugo dijete (ukupno 10 mjeseci),
  • 00,00 kuna mjesečno za treće dijete.

Izvor: Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Đakovo