Krenula je izgradnja nove zgrade hitnog bolničkog prijema u sklopu Kliničkog bolničkog centra Osijek čija bi izgradnja trebala biti gotova tijekom 2023. godine.

Iz KBC-a kažu kako se ovim projektom namjerava doprinijeti osiguranju odgovarajućeg pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti putem ulaganja u izgradnju i opremanje novog prostora u bolničkom krugu kako bi se omogućio smještaj svih hitnih službi u jedinstvenom prostoru i tako stvorili preduvjeti za potpuno djelovanje objedinjenog bolničkog prijema.

Cilj ulaganja u objedinjeni hitni prijem

  • osigurati preduvjete za kvalitetno zbrinjavanje hitnih pacijenata s područja Osječko-baranjske županije i županija istočnog dijela Hrvatske
  • osigurati punu funkcionalnost objedinjenog hitnog bolničkog prijema kao najučinkovitijeg načina pružanja hitne medicinske skrbi u bolnicama.

Projektom se planira izgradnja i opremanje nove slobodno stajaće zgrade u bolničkom krugu koja će biti namijenjena hitnom bolničkom prijemu te dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama čime će se omogućiti smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji. OHBP će se uspostaviti u prizemlju zgrade, a dnevne bolnice na prvom i drugom katu.

Uz već postojeću opremu koja se trenutno koristi za potrebe OHBP-a i klinika koje imaju svoje zasebne hitne prijeme, a koja će biti premještena u novu zgradu, u okviru projekta nabavit će se i nova potrebna oprema kako bi se osigurala puna funkcionalnost i usklađenost s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine prostora. Uz spomenuto, prostor oko zgrade bit će prometno organiziran na način koji će omogućavati odgovarajući dovoz i pristup pacijenata u OHBP.

Maja Sajko
Izvor: KBC Osijek
Foto: Osijek.in