Ovogodišnji Uskrs u Strossmayerovoj će se katedrali posebno dugo pamtiti zahvaljujući novom pomoćnom biskupu Ivanu Ćuriću, kojeg je svečanim obredom na Uskrsni ponedjeljak, uz nazočnost širokog biskupskog i svećeničkog zbora i brojnih crkvenih uglednika, zaredio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, s vrhbosanskim nadbiskupom, kardinalom Vinkom Puljićem, te nadbiskupom u miru Marinom Srakićem kao suzarediteljima.

Kada je, prema drevnoj uredbi svetih otaca, nadbiskup Hranić upitao ređenika o nakani čuvanja vjere i vršenja službe, novi je biskup obećao da će vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje, graditi Crkvu, trajno ostati u jedinstvu sa zborom biskupa pod vlašću Pape, vjerno ostati u posluhu Petrovu nasljedniku, biti milosrdan prema siromasima, tuđincima, svima koji oskudijevaju, bez prestanka moliti za sveti narod i besprijekorno obavljati službu vrhovnog svećeništva.

Nakon što je 35 biskupa položilo ruke na glavu mons. Ćurića, mazanja glave te predaje evanđelistara, novi je biskup primio simbole biskupske službe: prsten, mitru i pastirski štap.

U zajedništvu Kristova poslanja

Pitanjem “Tko smo to mi ljudi, kršćani današnjice?!” biskup Ivan na kraju je svoga zahvalnoga govora, za svečanost koja se protegnula na više od dva i po sata, već pomalo navijestio pravac pastoralnog djelovanja “U zajedništvu Kristova poslanja”, kako glasi njegovo odabrano geslo. Tako je u jednom od aktualnih intervjua, što su prethodili ređenju novog pastira Crkve u Slavoniji, Baranji i Srijemu, biskup, odgovarajući na pitanje o izazovima modernoga kršćanina kazao: “Čovjek danas živi u propusnom vremenu. Sve se jako brzo očituje, prepušteno doživljaju i odgovornosti pojedinca koji je na potezu, bez velika promišljanja o bilo čemu. Nema više onog socijalnog i kulturološkog okvira koji štiti Crkvu, ali ona, i unatoč tome, uspijeva živjeti Kristov navještaj. U vremenu pluralizma na svima područjima suvremeni čovjek hoće živjeti bez jasnih uporišta, dok Crkva i dalje vidi razlog svog postojanja upravo u čovjeku, a Boga kao, kako je davno rekao sveti Augustin, najnutarnjiji dio čovjekova vlastitog bića. Kad se to sagleda, vidi se da Crkva još uvijek nije umorna”.

Danijel Geošić, foto: Foto&Video M