Prenosimo obavijest tvrtke GEOprem vezanu za aktivnosti oko popisa stanovništva:

“Ovim putem obavještavamo Vas da ćemo u periodu od 1. srpnja do 1. rujna 2020. godine vršiti terenske aktivnosti vezane uz reviziju kućanstava za potrebe popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine sukladno Ugovoru br. 65/2020, Klasa: 951-05/20- 03/02; Ur.broj: 541-06/02-01/4-0-18 od 28. travnja 2020. godine sklopljenom s Državnom geodetskom upravom.

Po naputku Državne geodetske uprave naši geodeti obilazit će i fotografirati zadane lokacije.

S obzirom na okolnosti vezane uz Covid-19 preporuka je držati socijalnu distancu i ako je moguće izbjeći kontakt sa strankama — lokalnim stanovništvom.”

Grad Đakovo: službeno izvješće za javnost