Dana 24. srpnja 2023. godine župan Osječko-baranjske županije donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području Grada Đakova i Općine Strizivojna, KLASA: 370-07/23-01/7, URBROJ: 2158-12/07-23-31, prema kojoj je proglašeno stanje prirodne nepogode – olujni i orkanski vjetar praćen kišom za Grad Đakovo i to za štete nastale na sljedećoj imovini: građevine, oprema i poljoprivredna proizvodnja – prirod.

Sukladno navedenom, pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini na području Grada Đakova nastala šteta od gore navedene prirodne nepogode, da u skladu s člankom 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) navedenu štetu prijave na propisanom Obrascu PN u roku od osam (8) dana od dana donošenja Rješenja o proglašenju prirodne nepogode na području Grada Đakova i Općine Strizivojna.

S tim u vezi, prijaviteljima se ukazuje na činjenicu da su na propisanom Obrascu PN dužni upisati ukupan iznos prve procjene štete koji predstavlja okvirni iznos štete, uz napomenu da će se konkretan i konačan iznos štete utvrđivati u daljnjem postupku.

Prijava štete ima se podnijeti Gradu Đakovu neposrednom predajom u pisarnicu Grada Đakova u uredovno vrijeme ili putem elektroničke pošte na adresu

[email protected] do 1. kolovoza 2023. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjeni i potpisani propisani Obrazac PN (Obrazac PN moguće je preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova www.djakovo.hr ili u zgradi Gradske uprave Grada Đakova),
  2. Ispunjenu i potpisanu Izjavu PN 2 (Izjavu PN 2 moguće je preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova www.djakovo.hr ili u zgradi Gradske uprave Grada Đakova),
  3. Presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,
  4. Odgovarajući akt o legalnosti objekta na kojemu je nastala šteta (građevinska dozvola, uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje da je zgrada evidentirana prije 15. veljače 1968. god i sl.),
  5. Presliku dokaza o vlasništvu (vlasnički list),
  6. Presliku IBAN-a žiro računa ili tekućeg računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun, moguće je priložiti isti),
  7. Presliku Obrasca Zahtjeva za potporu za 2023. godinu, izdanog od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (LIST A i LIST B) ili presliku Obrasca ARKOD zapisnika (ukoliko se prijavljuje šteta u poljoprivrednoj proizvodnji),
  8. Drugu dokumentaciju koja podrazumijeva raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u prijavi (preslike računa, fotodokumentaciju i dr.), radi bržeg postupanja nadležnih tijela (ukoliko je primjenjivo).

Ukoliko se prijavljuje šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, u Obrascu za prijavu štete (Obrazac PN), u opisu imovine nužno je navesti naziv svake pojedine poljoprivredne kulture za koju se prijavljuje šteta, katastarsku općinu na kojoj se nalazi pojedina poljoprivredna kultura, površinu izraženu u hektarima, postotak oštećenja pojedine poljoprivredne kulture te MIBPG, uz ostale podatke koje je obvezno navesti u prijavi, s naznakom da je potrebno zbrojiti sve površine koje se nalaze na području Grada Đakova.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo zahtijevati dostavu dodatne dokumentacije od prijavitelja.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja moguće je kontaktirati službenike Gradske uprave Grada Đakova na broj telefona 031/840-451 ili na adresu elektroničke pošte: [email protected] .

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovdje.

Grad Đakovo: službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo