Pozivaju se poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika kojima je nastala šteta na kulturi kamilice, da prijave štetu za navedenu kulturu.

Šteta se prijavljuje Gradu Đakovu do 17. srpnja 2019. godine, a potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Ispunjeni Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti na internetskim stranicama Grada Đakova ili u sobi broj 7 u zgradi uprave Grada Đakova)
  • Presliku LISTA A (Obrazac Zahtjeva za potporu za 2019. godinu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)
  • Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • Presliku osobne iskaznice prijavitelja
  • Presliku ugovora o zakupu / ugovora o privremenom korištenju / ugovora o zajedničkoj proizvodnji / ugovora o kupoprodaji, odnosno drugog relevantnog dokaza za korištenje poljoprivrednog zemljišta
  • Presliku posjedovnog lista i/ili vlasničkog lista (ako je primjenjivo)
  • Presliku žiro računa prijavitelja.

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – kultura kamilice.pdf možete preuzeti OVDJE.

OBRAZAC PN – Prijava štete na kamilici.doc možete preuzeti OVDJE

Izvor: Grad Đakovo