Prijave koje zadovoljavaju uvjete postupka administrativne provjere upućuju se u daljnju proceduru odnosno na procjenu Povjerenstvu za provedbu Javnih poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018.- 2020. godine.

Prijave koje ne zadovoljavaju uvjete postupka administrativne provjere se ne upućuju u daljnju proceduru provedbe procjene prijava, a podnositelji nemaju pravo prigovora.

Pravo uvida u izvršen postupak administrativne provjere za svoju prijavu koja ne zadovoljava uvjete iste, imaju ovlaštene osobe prijavitelja svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo, u sobi broj 6.

Obavijest podnositeljima prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2018. – 2020. godine, o statusu prijava nakon završenog postupka administrativne provjere.

Izvor: Grad Đakovo