Podsjećamo sve udruge i druge organizacije civilnoga društva – prijavitelje koji su s Gradom Đakovom potpisali ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Đakova za 2020. po Javnom  natječaju za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2020. godini na obvezu podnošenja izvješća do 31. siječnja 2021. godine na odgovarajućim obrascima  (obrazac opisnog izvještaja – JN-2020.  i obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta u 2020. godini, uz detaljno dokumentiranje svih troškova uz priloge).

Također podsjećamo Udruge kojima su dodijeljena sredstva po Javnom pozivu i Izravnom dodjelom u 2020. godini, na obvezu dostavljanja izvješća  na odgovarajućim obrascima i rokovima naznačenim u ugovoru.

 Sva sredstva za koja se utvrdi da korisnik nije u financijskom izvješću i prilozima (računi i bankovni izvodi) opravdao Grad Đakovo zatražit će povrat sredstava.

            Napominjemo da je Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova  (Službeni glasnik Grada Đakova broj 11/17) u članku 7. propisano „Grad Đakovo će dodjeljivati sredstva za financiranje programa ili projekata udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da između ostalih mjerila za financiranje „su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada Đakova i drugih javnih izvora; …“

Ovaj podatak provjeravat će se u postupku administrativne kontrole – provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja/poziva svih prijavitelja na javni natječaj/poziv u 2021. godini.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost