Tečaj priprave za brak koji je trebao biti ovaj vikend (2. i 3 svibnja) NEĆE se održati. Vi, koji ste krenuli i pohađali tečaj u ožujku možete od ponedjeljka 4. svibnja doći u župni ured župe Svih Svetih (Strossmayerov trg 1) sa svojim potvrdama koje će vam biti potpisane i ovjerene te ćete dobiti jednu knjigu i papire gdje je objašnjeno što vam treba za ženidbu (administrativni dio koji ste trebali proći na tečaju). Sa svojim župnicima prilikom postupka za ženidbu u župama dogovorit ćete detalje gdje će vam biti protumačeno što niste prošli na tečaju.

Izvor: Župa Svih Svetih Đakovo