Na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a u petak, 25. ožujka, je objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. 


Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu. Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Obrazac za prijavu “Ponuda smještaja za raseljene osobe” ujedno je i zahtjev za pregled stambene jedinice. Ispunjeni Obrazac može se dostaviti u Gradsku upravu Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4, soba br. 5 kod Dominika Sabljara. Obrazac se može dostaviti svakim danom tijekom radnog vremena Gradske uprave. Nakon zaprimljenih zahtjeva, provesti će se neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju se dostavlja Ponuditelju.

Ponuditelj smještaja još mora prikupiti dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice.

Obrazac za prijavu i potvrda  stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva. Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se potom Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu [email protected].

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora. Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Wikimedia Commons/МВС України