Gradski komunalac Univerzal objavljuje Poziv za iskazivanje interesa za najam drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i ostalih usluga za vrijeme programa Advent u Đakovu 2023. Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, registrirane za obavljanje ugostiteljske i ostalih djelatnosti, trebaju do 1. prosinca 2023. do 14:30 sati podnijeti pisane ponude za najam kućica i priložiti sve tražene dokumente.

Predmet je Poziva najam drvenih kućica koje će biti postavljene u Dvorištu kuće Reichsmann i na gradskom korzu u sklopu Adventa u Đakovu, od 8. do 31. prosinca 2023. godine.

Pisana se ponuda podnosi u jednom primjerku sa svim potrebnim dokumentima i dostavlja isključivo osobno na adresu trgovačkog društva Univerzal, Vladimira Nazora 68, 31 400 Đakovo, u zatvorenoj omotnici, s jasnom naznakom „Advent u Đakovu 2023. – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja na drugoj strani omotnice.

Svi se zainteresirani mogu prijaviti za najam više drvenih kućica na jednoj Prijavnici.

Najkvalitetnije će ponuditelje izabrati Povjerenstvo, imenovano od Univerzalova direktora, na temelju ocjenjivanja ponuda prema kriterijima utvrđenima Pozivom. Odluka o njihovu odabiru bit će objavljena na Univerzalovim mrežnim stranicama najkasnije tri dana od dana donošenja odluke Povjerenstva.

Prilozi:
Poziv za iskazivanje interesa za najam drvenih kućica za vrijeme programa Advent u Đakovu 2023.
Obrazac 1 – Prijavnica – Drvene kućice u dvorištu Kuće Reichsmann
Obrazac 2 – Prijavnica – Drvene kućice na gradskom korzu
Popis planirane ponude
Izjava za ponuditelje o tehničkoj i stručnoj osposobljenosti
Izjava o suglasnosti za korištenje fotografija i snimljenih videomaterijala
Glazbeni program Adventa u Đakovu 2023. 

Izvor|Foto: Univerzal