Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Đakova objavio je Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Sjever II“ u Đakovu

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Sjever II“ u Đakovu trajat će od 18. ožujka do 16. travnja 2024. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Sjever II“ u Đakovu u prostorijama Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, svaki radni dan od 9:00 do 13:00 sati. Na javnom uvidu izložen je tekstualni i grafički dio Plana te sažetak za javnost.

U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 9. travnja 2024. godine u 10:00 sati u kući Reichsman, Ulica pape Ivana Pavla II br.10, Đakovo.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Sjever II“ u Đakovu mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku u pisarnicu, poštom ili na adresu elektroničke pošte: [email protected] zaključno s danom 16. travnja 2024. godine na adresu Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: TZ Grada Đakova