U izdanju Đakovačkog kulturnog kruga objavljena je knjiga sabranih pjesma, davorija i prigodnica Jurja Tordinca: Oj, Slavonci i Hrvati, nazvana po popularnoj davoriji iz 1848. koju je uglazbio Ilija Okrugić Srijemac, a izvodili su je u vrijeme Domovinskog rata Vera Svoboda, Najbolji hrvatski tamburaši i drugi glazbenici. Knjiga je objavljena prigodom 210. obljetnice rođenja, i 130. obljetnice smrti.

Hrvatski svećenik i pjesnik Juraj Tordinac rođen je u Đakovu 17. travnja 1813., a umro je u Đakovu 15. lipnja 1893. Pučku školu završio je u Đakovu, a gimnaziju u Vinkovcima. Studirao bogosloviju u Đakovu i Pešti, a 1836. je zaređen je za svećenika. Župni je vikar bio u Svilaju, Podcrkavlju, Kopanici, Osijeku II. I Osijeku III.. Bio je tajnik Ilirske čitaonice u Osijeku (1843), prvi tajnik đakovačkoga biskupa J. J. Strossmayera (1850), ravnatelj biskupske kancelarije u Đakovu (1856), kanonik, opat, veliki prepošt i rektor đakovačkoga sjemeništa. Prve pjesme objavljuje u Danici 1935. kao Ilir iz Slavonije.  Tordinac pjesme i prigodnice objavljuje u rasponu od čak 55 godina – od 1835. (Slavonija sestram u Danici) do 1890. (Biskupu o četrdesetogodišnjici, u Glasniku). Za života nije objavio zbirku pjesama, a parcijalno izdanje njegovih pjesma objavljuje đakovački Ogranak Matice hrvatske u zbirci Stan žudjeni, u kojoj su bile su objavljene sve pjesme koje je Tordinac objavio u Gajevoj Danici te prigodnice koje je posvetio biskupu Josipu Jurju Strossmayeru.

U knjizi Oj, Slavonci i Hrvati donosimo sedamnaest njegovih pjesma objavljenih prvotno u Danici, dvije davorije i četrnaest prigodnica. Neke pjesme i davorije su mu uglazbili Ilija Okrugić Srijemac, Vatroslav Lisinski i Ivan pl. Zajc. Juraj Tordinac uputio je od 1850.do 1890. sedam prigodnica biskupu Josipu Jurju Strossmayeru, čiji je dugogodišnji suradnik i bliski prijatelj. Osim biskupu Strossmayeru prigodnice upućuje Strossmayerovom prethodniku biskupu Josipu Kukoviću, baronu Franji Kulmeru, svećenicima  Pavlu Gotliboviću i Adamu Sukiću, popularnoj glazbenici Ludmili (Mili) Zadrobilkovoj te  te austrijskom nadvojvodi Stjepanu. Knjiga na 140 stranica, osim tekstova pjesama, davorija i prigodnica, donosi preslike originalnih izdanja,  pogovor Mirka Ćurića, popis izvora i literature.  

Izvor: Đakovački kulturni krug
Foto: Moje Đakovo