Odbor za dodjelu stipendija i financijskih potpora Grada Đakova objavljuje sljedeće bodovne liste:

Bodovna lista za dodjelu financijskih potpora studentima koji upisuju prvu godinu studija 2021.-2022. Akademske godine

Bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim studentima koji upisuju prvu godinu studija 2021.-2022. Akademske godine

Bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanmanja a upisuju prvu godinu studija 2021.-2022. Akademske godine

Bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja a upisuju prvu godinu srednjoškolskog obrazovanja 2021.-2022. Školske godine

Bodovna lista za dodjelu učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja a upisuju drugu i više godine srednjoškolskog obrazovanja 2021.-2022. Školske godine

te:

Lista nepotpunih prijava

U roku od osam dana od isticanja liste, svaki kandidat ili zakonski zastupnik malodobnog kandidata koji je sudjelovao u natječaju može uložiti utemeljeni prigovor s obrazloženjem na listu u pisanom obliku. U slučaju prigovora, lista postaje konačna nakon odluke o prigovoru i isteka roka za prigovore.

Liste za stipendije i financijske potpore studentima druge i viših godina bit će objavljene naknadno.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo