Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju proljetne sjetve i stočarske proizvodnje, potpisali su danas dožupan Osječko-baranjski Goran Ivanović i direktor Regionalnog centra Istočna Hrvatska Zagrebačke banke, Boris Runje.

Mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnih čimbenika za poslovanje poljoprivrednika, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka. Stoga je Zagrebačka banka d.d. uputila Osječko-baranjskoj županiji ponudu za poslovnu suradnju u kreditiranju sjetve i stočarske proizvodnje na području županije. Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju proljetne sjetve i stočarske proizvodnje, potpisali su danas dožupan osječko-baranjski Goran Ivanović i direktor Regionalnog centra Istočna Hrvatska Zagrebačke banke, Boris Runje.

Korisnici kredita mogu biti fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije.

Ukupni kreditni potencijal pet milijuna kuna

Ovisno o vrsti namjene krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi. Ukupni kreditni potencijal prema predloženoj kreditnoj liniji je 5.000.000,00 kuna.

“U sufinanciranju kamata Osječko-baranjska županija sudjeluje s dva postotna poena što znači kako će trenutna stopa s 5,2 pasti na 3,2 posto iako se priželjkuje i sudjelovanje ostalih jedinica lokalne samouprave čijim bi se uključivanjem omogućilo i dodatno sufinanciranje ovih vrsta kredita.”

Najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 kuna, a najviši iznos pojedinačnog kredita je 1.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos pojedinačnog kredita za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov iznosi 250.000,00 kuna, dok za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kuna po grlu i za nabavu grla za tov svinja 400,00 kuna po grlu.

Krediti se odobravaju u kunama. Rok za korištenje kredita može biti do 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu s korisnikom kredita za kratkoročne kredite i do 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s korisnikom kredita za dugoročne kredite. Rokovi otplate kratkoročnih kredita za nabavu grla za tov svinja su 8 mjeseci, za nabavu repromaterijala za sjetvu i za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata su 10 mjeseci. Rokovi otplate dugoročnih kredita za nabavu rasplodnih junica su 4 godine u koje je uključeno razdoblje počeka do 12 mjeseci i za nabavu grla za tov junadi su 20 mjeseci.

 

Najviša kamatna stopa 3,2 posto

Redovna kamatna stopa otplate kredita je 5,2 postotna poena godišnje, promjenjiva. Osječko-baranjska županija uključuje se u subvencioniranje redovne kamatne stope s dva postotna poena uz mogućnost uključivanja jedinica lokalne samouprave s područja županije u dodatno subvencioniranje kamatne stope korisnicima kredita s njihovog područja sukladno njihovoj procjeni i odluci.

U tijeku je prikupljanje očitovanja JLS o uključivanju u subvencioniranje kamate, te će Županija s JLS koje se pozitivno očituju zaključiti sporazume. Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne redovne kamatne stope.

“Želimo omogućiti pomake u pripremi sjetve i u nedovoljnom broju grla stoke jer ćemo kroz ovu kreditnu liniju prije svega obnoviti stada i stvoriti uvjeti za daljnju proizvodnju. Važno je istaknuti da u sufinanciranju kamata sudjelujemo s dva postotna poena što znači kako će trenutna stopa s 5,2 pasti na 3,2 posto iako se priželjkuje i sudjelovanje ostalih jedinica lokalne samouprave čijim bi se uključivanjem omogućilo i dodatno sufinanciranje ovih vrsta kredita”, istaknula je prilikom potpisivanja ugovora Silva Wendling, pročelnica županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu.

 

Izvor: Agroklub