Sustavna deratizacija na području Grada Đakova – proljetna akcija počinje 8. travnja, a trajat će do 10. svibnja ove godine. Deratizaciju će provoditi Adria Grupa.

U nastavku možete pronaći vremenski i prostorni plan deratizacije:

08.04.2024. -19.04.2024.

NASELJA:

MJESNI ODBOR-SELCI ĐAKOVAČKI – obuhvaća cijelo naselje Selci Đakovački

MJESNI ODBOR-KUŠEVAC – obuhvaća cijelo naselje Kuševac

MJESNI ODBOR-BUDROVCI – obuhvaća cijelo naselje Budrovci

MJESNI ODBOR-ĐURĐANCI – obuhvaća cijelo naselje Đurđanci

MJESNI ODBOR-NOVI PERKOVCI – obuhvaća cijelo naselje Novi Perkovci

MJESNI ODBOR-ŠIROKO POLJE – obuhvaća cijelo naselje Široko Polje

MJESNI ODBOR-PIŠKOREVCI – obuhvaća cijelo naselje Piškorevci

MJESNI ODBOR-IVANOVCI – obuhvaća cijelo naselje Ivanovci Đakovački

22.04.2024. – 10.05.2024.

MJESNI ODBOR – “CENTAR” Ðakovo – obuhvaća slijedeće ulice:

Trg dr. Franje Tuđmana, I. Tišova, Frankopanska, P. Kraljevića, Dubrovačka, K. Tomislava, Bana Jelačića, M. Cepelića, Ulica pape Ivana Pavla II., F. Kosine, Školski prolaz.

MJESNI ODBOR – “BRAĆA RIBAR” Đakovo – obuhvaća slijedeće ulice:

Ante Starčevića, E. Derenčina, F. Supila, J. Ivakića, F. Kuhača, I. Kukuljevića, L. Ružičke, Ivandvor, B. Adžije, Diljska, Psunjska, Pašin Prolaz, A. Reljkovića, V.K.A. Stepinca, I. Zajca. Ulica dragovoljaca Domovinskog rata.

MJESNI ODBOR – “GABRO HES” Đakovo – obuhvaća slijedeće ulice:

Certisa, Zvečaj II, O. Ivekovića od početka do spoja s V. Doneganija i s desne strane do kbr.59, J. Tordinca, Makarska, Krešimira Pavića, S. Tomerlina, P. Preradovića, S. Vraza od križanja s Pavićevom ulicom (kbr. 31 lijeva strana kbr. 30 desna strana) do kraja, Zvečaj I, Ilirska, Z. Benčevića, H. Deker, A. Mihanovića, P. Svačića, M. Topalovića, Savska, B. Kašića, Dunavska, Dravska, Boškovića, Budrovačka, Bosutska.

MJESNI ODBOR – “MATIJA GUBEC” Đakovo – obuhvaća slijedeće ulice:

Matije Gupca, A. Šenoe, A. Cesarca, Vinkovačka, Zagrebačka, Strossmayerov trg, Pavićeva, E. Kvaternika, Splitska, Gundulićeva, M. Držića, Osječka, Tvrtkova, S. Vraza od početka do križanja s Pavićevom.

MJESNI ODBOR – “REGAL VAJS” Đakovo – obuhvaća slijedeće ulice:

S. Radića od kućnog broja 4. s desne strane i kućnog broja 1 s lijeve strane do kraja ulice, K. Zrinski, J. Palmotića, F.A. Mesaroša, B. Čolnića, L. Botića, Lj. Gaja, B.A. Mandića, V. Doneganija, Đ. Basaričeka O. Ivekovića od spoja s V. Doneganija do kraja i s desne strane od kbr. 61, F. Račkog, T. Ujevića, Ulica vukovarskih branitelja, K. Branimira, K.P. Krešimira, K. Višeslava, K. Domagoja, K. Trpimira, K.S. Držislava, K. Zvonimira, Biskupa Ćirila Kosa, 122. brigade Hrvatske vojske.

MJESNI ODBOR – SJEVER – DRAČICE” Đakovo – obuhvaća slijedeće ulice:

A. Hebranga, Lička, Keršovanijeva, Radnička, N. Tesle, M. Pavlinovića, Poljska, V. Nazora, M. Marulića, Električne centrale, J. Gotovca, J. Runjanina, V. Karasa, A. Augustinčića, V. Radauša, M. Krleže, B. Jurišića, T.N.Š. Zrinskog, Korčulanska, Hvarska, Rapska, Bračka, Murterska, Viška, Paška, Lošinjska, Krčka, Creska, Cvjetni prolaz, Savke Dabčević Kučar, Ivice Račana, Ivana Supeka, Vice Vukova, Mike Tripala.

MJESNI ODBOR – “KOLODVOR” Đakovo – obuhvaća slijedeće ulice:

Mažuranićeva, J. Kaštelana, P. Katančića, J. Kozarca, S.S. Kranjčevića, Istarska, I.G. Kovačića, Kolodvorska, H. Kolomana, A.G. Matoša, Park pobjede, V. Lisinskog, H.V. Hrvatinića, D. Domjanića, P. Miškine, Lj. Šestića, Pisak Đakovački.

Grad Đakovo: službeno priopćenje za javnost