Općinsko vijeće Općine Drenje na 14. Sjednici održanoj dana 18. travnja 2019. godine, donijelo je Odluku o odobrenju poticaja za novootvorene obrte na području Općine Drenje za 2019. godinu. Odlučeno je kako Općina Drenje odobrava poticaj za novootvorene obrte u iznosu od 5.000,00 kuna. Poticaj vrijedi za novootvorene obrte registrirane tijekom 2019. godine, za djelatnost na području Općine Drenje.

Podnositelji zahtjeva za odobrenje poticaja moraju priložiti sljedeće dokumente:

  • zahtjev za odobrenje poticaja,
  • rješenje o registraciji obrta,
  • osobnu iskaznicu,
  • broj žiro – računa (IBAN),
  • potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Općini Drenje.

Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine Drenje“, a cijelu Odluku možete pročitati u prilogu članka.