Na temelju članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova br. 3/18) i članka 6. stavka 5. Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine (Službeni glasnik Grada Đakova br. 14/18 i 08/19), gradonačelnik Grada Đakova donosi

O D L U K U O PRIVREMENOJ OBUSTAVI JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA 2019. GODINU IZ PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. – 2020. GODINE

Članak 1.

Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su zaprimljene prijave na dan 13. lipnja 2019. godine u 10.00 sati u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli do 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

Članak 3.

Odluka o obustavi se objavljuje na oglasnoj ploči te na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.

O D L U K A o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. – 2020. godine.

Izvor: Grad Đakovo