U Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku jučer (30. siječnja 2024. godine) je održan je prvi ovogodišnji sastanak župana s gradonačelnicima i načelnicima Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je pet tema značajnih za županiju u cjelini, ali i za svaku jedinicu lokalne samouprave. Obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić uvodno je naglasio kako se koordinacijski sastanci organiziraju upravo zbog izravne razmjene informacija i razmatranja inicijativa, planova i ostalih tema, a odmah se može dogovoriti i način provođenja zaključaka, što je dakako u zajedničkom interesu i koristi ravnomjernom razvoju cijelog područja županije.

– Danas imamo zaista aktualne teme na dnevnom redu, a sastanak otvaramo raspravom o prijevozu onkoloških bolesnika. Inicijativa je proizašla sa sjednice Županijske skupštine, a sada ćemo vidjeti na koji način možemo provesti ovaj pilot projekt i tako olakšati liječenje onkološkim pacijentima – rekao je Mato Lukić.

Uvodno izlaganje o mogućnostima organiziranja i sufinanciranja prijevoza onkoloških pacijenata na terapije u suradnji Županije s jedinicama lokalne samouprave podnijela je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje OBŽ Sarafina Zelić-Kos. Podsjetila je da je na 25. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije vijećnik Samir Haj-Barakat podnio inicijativu za pokretanje projekta „Besplatni prijevoz onkoloških pacijenata“. Projektom se želi olakšati liječenje onkološkim pacijentima koji žive na području Županije, i to osiguravanjem besplatnog prijevoza od njihovog kućnog ulaza do ulaza u Zavod za onkologiju KBC-a Osijek, kao i povratak kući nakon terapije.

– Osječko-baranjska županija pozdravlja i podržava ovu inicijativu kojom bi se unaprijedila skrb za onkološke bolesnike i značajno unaprijedila njihova kvaliteta života. Stoga smo organizirali nekoliko sastanaka ne navedenu temu sa dionicima koji su uključeni u organiziranje zdravstvene zaštite na području županije, pri čemu nam se raspisivanje javnog poziva za jedinice lokalne samouprave na našem području nametnuo kao najučinkovitiji i najprikladniji način provedbe ovog projekta. Naime, općine i gradovi najbolje poznaju specifičnosti svog područja te su najkompetentniji za osmišljavanje projekta i njegovu provedbu na svom području, a kojim bi se prijavili na javni poziv.  Vjerujemo kako će jedinice lokalne samouprave prepoznati važnost ovog pilota projekta koji, prije svega kroz jednu humanu dimenziju, značajno utječe na kvalitetu života ove vrlo osjetljive skupine stanovnika naše županije – kazala je pročelnica Sarafina Zelić-Kos.

Nazočni gradonačelnici i načelnici načelno su podržali prijedlog, a u narednom razdoblju razmotrit će optimalan model za njegovu primjenu. Naime, postoji više mogućnosti, pa i iskustva koja imaju u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji, kao i gradovima Opatija i Rijeka, dok Općina Ernestinovo u suradnji s Crvenim križem provodi projekt pomoći oboljelima u prijevozu do bolnice. Osječko-baranjska županija je spremna ući u projekt, pa i sufinancirati zasebne projekte općina i gradova.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj OBŽ Romeo Jukić informirao je nazočne o projektu kreditiranja proljetne i jesenske sjetve te mogućnostima uključivanja jedinica lokalne samouprave u taj oblik pomoći poljoprivrednicima. Naime, Županija je sklopila sa Slatinskom bankom Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju poljoprivrednika, a 10. veljače 2023. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve na području Županije, i za koji postoji veliki interes korisnika. Najniži iznos kredita iznosi 2.654,45 eura, a najviši 66.361,40 eura, osnovna kamatna stopa je 5% godišnje i fiksna je za cijelo vrijeme otplate kredita. Županija subvencionira kamatnu stopu s 3 postotna poena, a Županiji se pridružilo 9 jedinica lokalne samouprave (Bilje, Bizovac, Draž, Erdut, Koška, Beli Manastir, Đakovo, Našice i Osijek) koje dodatno subvencioniraju kamatnu stopu, te je korisnicima omogućeno kreditiranje sjetve uz kamatnu stopu od samo 1% i manje.

Pročelnik je govorio i o potporama, kojih će ove godine biti 16 u poljoprivredi i 8 u ruralnom razvoju, a njihova ukupna vrijednost iznosi gotovo milijun eura (900.900,00 eura). Kazao je kako Županija u ožujku otvara javni poziv s potporama za podizanje plastenika i staklenika, za što je predviđeno 107.000 eura, a tu su i druge mjere pomoći poljoprivrednicima u proizvodnji povrća, što je deficitarna proizvodnja u našoj županiji i šire, pa su i potpore u ovom dijelu usmjerene podizanju konkurentnosti i samodostatnosti.

Obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić naglasio je kako Županija pratiti potrebe poljoprivrednika te se uz postojeće uvode i nove potpore. Ove godine to su potpora za podizanje plastenika i staklenika za uzgoj povrća i voća, zatim za podizanje i rekonstrukciju intenzivnih nasada jabuka, kao i ekstenzivnih nasada u voćarstvu te potpore za rekategorizaciju i za očuvanje pčelinjeg fonda.

Na kraju je ravnatelj Denis Ćosić govorio o radu Javne ustanove Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije. Predstavio je rezultate Tehničke pomoći 2019.-2023. te aktivnosti koje su predviđene novom tehničkom pomoći 2024.-2025., odnosno usluge na koje mogu računati javno pravna tijela s područja Osječko-baranjske županije. Nazočni načelnici i gradonačelnici potaknuli su raspravu i o drugim aktualnim temama. Tako je načelnica Općine Ernestinovo govorila o problematici koju imaju općine i gradovi nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o cestama, te potom ispostavljenim računima Hrvatskih cesta za plaćanje prava građenja/služnosti. Načelnik Općine Vuka Damir Maričić potaknuo je raspravu o problematici s kojom se suočavaju osnivači javnih vatrogasnih postrojbi. Zaključeno je kako će se zajedničkim aktivnostima tražiti najbolja rješenja za sve istaknute teme.

Osječko-baranjska županija: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Osječko-baranjska županija