Realizirani projekti, ali i oni koje tek treba ostvariti bili su tema danas održanog sastanka gradonačelnika Marina Mandarića i predstavnika VMO-a Ivanovaca Đakovačkih u tom prigradskom naselju. Gradonačelnik Mandarić Ivanovce je posjetio u pratnji suradnika te u razgovoru s predsjednikom Mjesnog odbora Milom Bašićem i drugim članovima razgovarao o potrebama sela. Sastanku su nazočili i predstavnici gradske tvrtke Cito d.o.o. koji bi trebali urediti dio sanitarnog čvora u okviru mjesnog doma uz prostorije VMO-a. Također, iznesena je potreba za izmjenom krova na prostorijama VMO-a kao i za izmjenom prozora. Sadašnju drvenu stolariju, trebala bi zamijeniti PVC. Rečeno je i kako su na dječjem igralištu postavljene sprave, ali da je potrebno ograditi i urediti prostor što će u skoro vrijeme biti i učinjeno. Također, rečeno je i kako je Grad Đakovo Đakovačkom vodovodu d.o.o. uputio zahtjev za priključak na odvodnju za garažu tamošnjeg DVD-a. Jedna od tema bila je i izgradnja pješačko-biciklističke staze od ivanovačke crkve do Kuševca koja bi trebala biti izgrađena iduće godine. Dužina staze je oko 2750 m. Govora je bilo i izmuljivanju kanala te drugim potrebama sela.

Grad Đakovo: službeno izvješće za javnost