U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, danas (13. siječnja 2023. godine) održan je radni sastanak na temu “Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju” u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave te Ministarstva financija. Uz državnog tajnika Ministarstva pravosuđa i uprave Sanjina Rukavinu te predstavnike jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, sastanku je nazočio i zamjenik župana Josip Miletić.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao reforma je sadržana „Funkcionalna i održiva lokalna uprava”, a unutar te reforme predviđena su 2 modela spajanje jedinica lokalne samouprave i to dobrovoljno funkcionalno spajanje i dobrovoljno stvarno spajanje.

Izvor: Osječko-baranjska županija